All Posts By

Julian Baillie

Drones

Drones kunnen beroepsmatig of recreatief worden gebruikt. Indien een drone beroepsmatig wordt gebruikt gelden er strengere regels dan indien hij alleen voor recreatieve doeleinden wordt…

Read More